Ref A: 24630775124f4060a8c1e80838f660d7 Ref B: E40A53A6851804AA7696031FC4B9973A Ref C: Sun Nov 23 05:35:19 2014 PST