Ref A: c888471141584d87aa1170d4698c840a Ref B: 44A5584E7F202E30C7B7E37E1555BD09 Ref C: Fri Jan 30 23:42:06 2015 PST