Ref A: 61697930ba8b45cf9fde55d0b51ab7a0 Ref B: 476F18B3917F3F65D6BDE5D95C0C564B Ref C: Fri Jan 30 16:36:54 2015 PST