Ref A: 5b7823e9186e49b381054c134c147059 Ref B: 6F45071132B148C7BCEE5813AEA622C7 Ref C: Wed Nov 26 10:55:14 2014 PST