Ref A: 8c380415705d45f984426936e3a8248d Ref B: F386C40F658D2F28C45AF6223979D67D Ref C: Fri Mar 06 17:42:49 2015 PST