Ref A: 54a085d47e2b4edb89bf0da7dee3c2d0 Ref B: 53263ED3435876D5D9976BFAA32B2622 Ref C: Fri Jan 30 14:54:27 2015 PST