Ref A: 2b785cae7b2b46668d5af7502ad7aca6 Ref B: 557060354C108B62C7AC773D758F3BE4 Ref C: Sat Nov 22 22:08:34 2014 PST