Ref A: ce1d73fae163413b86999ecede8d2725 Ref B: 473C3DC817EBF33E412B5E11F62796B6 Ref C: Fri Jan 30 22:19:30 2015 PST