Ref A: 71c6316826774ddbb84316229aa6251c Ref B: 5A4DEFFBF57A746CB1080DEB6D0CD3D6 Ref C: Sat Nov 22 18:38:08 2014 PST