Ref A: 520435f67ca04b2089b5b23203dd1847 Ref B: F63A5A07B68BB98DF057ED1EC8AEB134 Ref C: Fri Nov 21 04:34:26 2014 PST