Ref A: 0a71aefdcbe84559a5ae859e40b2df73 Ref B: 2AC71D7AAF57013DEDE6BC322D669017 Ref C: Fri Jan 30 21:55:54 2015 PST