Ref A: 512a23f9a388400aaf7f5e3986614891 Ref B: A1849C5BE313AB2072008BB539CBD7A8 Ref C: Fri Feb 27 15:03:40 2015 PST