Ref A: d4b12830f9824b2ba3a8a1920f140286 Ref B: 98D15067EB8F26481C6F8E5D0C879194 Ref C: Fri Jan 30 06:46:37 2015 PST