Ref A: 4ee253415f064476ab02868f25668f74 Ref B: 1A4D7974651F6827F171C5FED2A625B3 Ref C: Fri Mar 27 17:42:27 2015 PST