Ref A: 1a85203d2709442d9addac4b9cfa7243 Ref B: 8155279531F37280E0D6B4AF04D74562 Ref C: Fri Jan 30 23:50:53 2015 PST