Ref A: fedfdb89a5104d9185a1144df5e07bac Ref B: 6E5B4312A57F45807E93969DB59E4CD0 Ref C: Fri Jan 30 14:13:24 2015 PST