Ref A: 753f512553e84f00848270a8c3602284 Ref B: 9A49EA8335695ADBC524EF0C3E9E1A61 Ref C: Fri Jan 30 06:48:30 2015 PST