Ref A: 85d5cb7a066d406d8720df402e23a5b6 Ref B: 3EA890B7F55A1D9BE740919ACA253798 Ref C: Fri Nov 21 08:22:28 2014 PST