Ref A: 5116e89373054f3ba50a73a6665c7793 Ref B: E6F79F6698B9E6DE79FAC7973D37A530 Ref C: Fri Jan 30 23:51:18 2015 PST