Ref A: eebf1835eb354158b466dd502820699a Ref B: 3627F2D7F49603F01F58378853DFE6D6 Ref C: Fri Jan 30 07:12:42 2015 PST