Ref A: 2755bd80f4bb426eb50a91f44711726d Ref B: 8A0BDC7328EDF6826129ABEFBB782B73 Ref C: Fri Nov 28 15:01:15 2014 PST