Ref A: e6f96963393042209eb1700ab60d50d2 Ref B: 0C34BF22A78A2514F5585D2DDDFD973C Ref C: Fri Mar 06 14:56:04 2015 PST