Ref A: 813d8e68983745e297792d2922717e79 Ref B: 8D5DB7DB3D99F367E87CA5F0717B827F Ref C: Fri Jan 30 20:02:30 2015 PST