Ref A: d00fc1b881594cc2bc466a43593d60bc Ref B: 184576CD0D99E3BB2463944CDE676052 Ref C: Fri Jan 30 23:38:00 2015 PST