Ref A: d6f80a07641247dd8f686509935efa3e Ref B: 09174D7170B9B68468BA8720BA818A22 Ref C: Fri Jan 30 09:56:27 2015 PST