Ref A: 4089f76ae5174b2cbe68334edfeb13f6 Ref B: 5434605413156EF708BB9EB89B3466B4 Ref C: Fri Jan 30 23:28:07 2015 PST