Ref A: 997964ebd4d64318bf1fe73e4820b838 Ref B: 2531A749854FEC7393C5BC0F81CBED9B Ref C: Fri Nov 28 05:24:25 2014 PST