Ref A: aa53f9e9b27341289a3bc041f16411e8 Ref B: EF446008B67468A24DD41C75676159E9 Ref C: Fri Nov 28 03:13:50 2014 PST