Ref A: 7fdec8b78384460fababdaffc7637271 Ref B: 9EBE5A702642B2CF4C0A5A784CC32604 Ref C: Fri Nov 28 13:37:06 2014 PST