Ref A: 00a43dddc3484229867ece332e0e2299 Ref B: 12833F8D7B3BE3538A45D9309BBF9266 Ref C: Fri Nov 28 15:06:16 2014 PST