Ref A: 45b41983a6364ee4984b6f2e9725e19e Ref B: 9FC140AC79659045F3E5534AD62FD28A Ref C: Fri Mar 06 20:38:12 2015 PST