Ref A: 7955f8d0377c48f48e5000acc35e3299 Ref B: 9D838D183AF2AACD06A470AB43B63C1B Ref C: Fri Jan 30 23:35:28 2015 PST