Ref A: 12bf687620ef46e4b7fa6900a39944d5 Ref B: C913F0FFC59BC2293013F895592EFC43 Ref C: Fri Jan 30 11:39:23 2015 PST