Ref A: 6a045c504f094299941c830935ec52a1 Ref B: 5F8E7ECE8B552AA134CB85CB3770E8A8 Ref C: Fri Nov 28 22:52:58 2014 PST