Ref A: cdb2fe13b912442eb6ecf400663ad550 Ref B: 27F591E763AF3B61F0C54E44A5BD5327 Ref C: Fri Jan 30 02:34:53 2015 PST