Ref A: 5acd116905074def8aac1f7f51826369 Ref B: E2A2D113222E9374483DA8BE42324FEF Ref C: Fri Feb 27 15:04:50 2015 PST