Ref A: 20ed19a1ed114d998a39def9b1b65830 Ref B: F61FEB48DF6F401A4E7828981D64DAF0 Ref C: Fri Jan 30 09:24:34 2015 PST