Ref A: 24a2af30fffd425fb6362d3453b85b39 Ref B: 38F86676EDF3702FD6061950DF296D82 Ref C: Fri Jan 30 04:08:45 2015 PST