Ref A: f00f76f99ca7464a9ea3f26323772f37 Ref B: A4AAC3406462E3D98D88C866802A1249 Ref C: Fri Jan 30 00:06:41 2015 PST