Ref A: cd398cd7b1be42758be555fab518f988 Ref B: 2A66E54B291B70B56BA8A14576302257 Ref C: Fri Jan 30 23:33:58 2015 PST