Ref A: 3b9ce43707b84f69b18831f402e1881e Ref B: 04FDA4633E8587BD9DC2D819960A930E Ref C: Fri Jan 30 00:37:14 2015 PST