Ref A: 4a59550680d14398ab8c8a0af3581498 Ref B: 76E101821130BEC82C9B687FB0DCA29D Ref C: Fri Mar 27 19:09:32 2015 PST