Ref A: 2729322450dd44d7ba380032506378db Ref B: B1AEABD3F3097256213C5E7DCAAED1BA Ref C: Fri Jan 30 15:30:32 2015 PST