Ref A: c0707263226141579920ab244cd50a3f Ref B: A0613529FCE6849953CC0908A7AC6AC2 Ref C: Tue Nov 25 19:38:01 2014 PST