Ref A: 7b5ca9d4f5e84dcaa09f79f6b90d3837 Ref B: D9BE242F0324B856B8C0ED11B6357672 Ref C: Fri Jan 30 04:38:56 2015 PST