Ref A: 304ae0bd61fc481d99490da8f3093a75 Ref B: 5ACC272652F762E6617880674908CEA0 Ref C: Fri Jan 30 08:42:36 2015 PST