Ref A: 9e5327d32ca945aca4e40864adb365fe Ref B: 1B5C5CD1CA90DA15ABA4B69ECD7EA6C1 Ref C: Fri Jan 30 06:52:14 2015 PST