Ref A: 104b532893a84d3d846db75c7fc81852 Ref B: D34809E038BE75356CFCFB72D415CC66 Ref C: Fri Jan 30 13:21:11 2015 PST