Ref A: 4f0f881ae4d14b7aa913575ed331c8e7 Ref B: 234E8D89C5D332194072C016C2A37481 Ref C: Fri Jan 30 14:18:15 2015 PST