Ref A: 41eed8089ae0458f8702f778ec1438e2 Ref B: ECD9911DE75236F043D469761EA67B6F Ref C: Fri Mar 27 19:49:47 2015 PST